Har du koll på din patientjournal?

4:06 min

När man får vård förs en patientjournal där vården dokumenteras av personal, men vad står det egentligen i journalen, och vem ska ha rätt att läsa den? Tyck till!

I onsdagens Ring P1 berättade Annika Rullgård om hur det kan stå saker i journalerna som kanske inte bör stå där.
- Jag har sett journaler där det står mer om patientens personliga relationer än vården hon eller han har fått. Jag uppmanar alla att begära en kopia på sin journal när man besöker läkaren, säger hon i programmet. Hon säger att läkarna ofta är ovilliga att lämna ut dem, men att man som patient har full rätt att begära ut dem. 

Roland Larsson ringde också in och pratade om patientjournaler.
- Jag har försökt få ut min journal flera gånger och det har inte varit lätt. Det borde vara ett krav att läkaren frågar patienten om hen vill ha sin journal, säger han.

Många hörde av sig till redaktionen om patientjournaler och Sofia var en av dem som mejlade:
"Hej. Journalen är ett verktyg för personal i vården att kommunicera om en patient. Det finns massor av tillfällen när patienten inte håller med om läkarens bedömning och med det nuvarande systemet kan bli arg över något som står eller kräva att delar av journalen raderas. Resultatet blir att info faller bort på ett för patienten ogynnsamt sätt OCH att informationsutbyte flyttar från journalen till muntliga sammanhang, post it-lappar och kodspråk, vilket äventyrar patientsäkerheten. Oklokt, tycker jag. Sofia, läkare"

Vårdguidens hemsida, www.1177.se står det såhär om patientjournalen och rätten att läsa den:
Om du vill läsa din journal kan du vända dig till det ställe där du behandlats. Du kan antingen ringa eller skriva och begära att få läsa din journal av den som du har blivit behandlad av. Vården är skyldig att ge dig ett svar så fort som möjligt. Du kan vända dig till verksamhetschefen om du tycker att svaret drar ut på tiden. Vården gör alltid en individuell bedömning av om en journal ska lämnas ut. Till exempel kan du bli nekad att läsa din journal om den ansvarige läkaren bedömer att det finns starka medicinska skäl till att du inte läser den. Det händer väldigt sällan och då oftast inom psykiatrisk vård.

Vad tycker du om detta? Ska det vara lättare för patienter att ta del av sin egen journal? Är det bara ett kommunikationsverktyg till för sjukhuspersonalen? Tyck till!