Onkologens ledning svarar på kritik

Ledningen på onkologen vid Akademiska sjukhuset i Uppsala lovar nu att åtgärda de brister som Arbetsmiljöinspektionen påpekat, men tillbakavisar samtidigt en del av kritiken.
Som vi berättat tidigare kritiserades onkologen bland annat för att det saknades en analys över de risker som finns i samband med personalens hantering av giftiga ämnen, som cellgifter. Dessutom påpekade inspektionen att det saknades skyddsinstruktioner för hanteringen av dom giftiga ämnena, men det är något som Olafur Jakobsson på onkologen inte håller med om. Instruktionerna finns i elektronisk form på sjukhusets datornätverk, säger han: - Vi hänvisar gärna personalen till att söka där, då vet man också att den version som finns att tillgå alltid är den aktuella. När det gäller arbetsmiljöinspektionens kritik mot att det inte finns någon sammanställning av de risker som finns med de olika läkemedlen och ämnen som hanteras på onkologen lovar Olafur Jakobsson att en sådan analys nu ska göras.