Kommunen tar över kritiserat vårdbolag

På fredagseftermiddagen presenterade äldrenämnden i Uppsala kommun sin utredning om korttidsboendet Rondellen i Uppsala. Det privata vårdbolaget Attendo Care får inte fortsatt förtroende att driva verksamheten, som istället tas över av kommunen. 

- Nämnden har beslutat att inte förlänga avtalet med Attendo Care. När vi vägde samman utredningen med vittnesmål från personal och anhöriga så har vi funnit att det finns brister i ledningen av verksamheten och den vill vi nu förändra, säger Johnny Husén (s) som är ordförande i Äldrenämnden.

I och med att Attendo Cares kontrakt inte förlängs så går nämnden emot tjänstemännens utredning som föreslog att kontraktet skulle förlängas. De borgerliga politikerna i nämnden reserverade sig också mot beslutet.

I slutet av september anklagades Attendo Care för vanvård av en svårt sjuk 83-åring på avdelningen Rondellen. Vid flera tillfällen när anhöriga besökte den döende mannen låg han nedkletad med avföring. Till slut flyttades han till en kommunalt driven vårdavdelning, men strax efter dog mannen.

Äldrenämndens beslut att inte förlänga avtalet med Attendo Care efter den sista januari nästa år ser Rose-Marie Lundgren, dotter till den 83-årige mannen, som en upprättelse.

- Ett bra beslut, vi har kommit dit vi ville. Jag tycker de ska ha en kompetent personal som kan ta hand om våra gamla.

Margaretha Nyström som är vice vd för Attendo Care är dock besviken över beslutet.

- Jag tycker det är jättetråkigt att vi inte får fortsatt förtroende. Utifrån mitt perspektiv tycker inte jag att det är rätt.

Mårten Nilsson
marten.nilsson@sr.se

Alexander Gagliano
alexander.gagliano@sr.se