Oklart om det blir nya sköterskor

Förra veckan stoppade regeringen en rad arbetsmarknadsåtgärder. En av dem är utbildningsvikariaten, som har gett 50 personer från Tierps kommun chansen att utbilda sig till undersköterskor. Nu är det oklart om de får avsluta sin utbildning.

- Det blir ett väldans bakslag. Det har varit en jättebra utbildning så det känns tungt om vi skulle behöva gå tillbaks.

Eva-Lena Vadberg har jobbat inom vården i 25 år och läser nu till undersköterska med utbildningsvikariat. I hennes klass går 27 elever som alla är anställda av Tierps kommun och som normalt jobbar inom vården och omsorgen. Medan de går utbildningen så fyller vikarier deras platser, det här kallas för utbildningsvikariat och är en så kallad arbetsmartknadsåtgärd. Syftet är att  få mer folk i arbete samtidigt som kvaliteten höjs inom vården.

I länet finns det totalt 118 personer ute på utbildningsvikariat. Men sedan den 24 oktober är det stopp för nya vikariatanställningar, vilket ställer till det för eleverna på omvårdnadsprogrammet i Tierp. Då deras vikarier endast har anställning till slutet av februari, vilket gör att de sista månaderna av utbildningen nu hänger i luften. Det kan tvinga eleverna att söka bidrag för att avsluta utbildningen. Något som ingen i klassen är beredd att göra. Olle Eriksson, som går utbildningen nu, tycker också att det är tråkigt för alla vårdtagare.

- Att vi är besvikna det är en sak. Men alla gamlingar och de som behöver vård, för dem blir det ingen förbättring nu.

Johan Eriksson
johan.eriksson@sr.se