Förordar skyddsjakt på varg

Idag sa länsstyrelsen ja till skyddsjakt på den varg som misstänks ha rivit 62 får i Norduppland. Beslut om skyddsjakt fattas slutligen av Naturvårdsverket.
Länsstyrelsen har konstaterat att det troligen var samma varg som attackerade får igen i måndags. Därför skriver länsstyrelsen i ett yttrande till Naturvårdsverket att de inte motsätter sig skyddsjakt. -Visserligen finns det väldigt litet utrymme för skyddsjakt, men här tycker vi att angreppen är såpass allvarliga att vi inte vill motsätta oss en eventuell skyddsjakt, säger chefsjuristen vid länsstyrelsen Christer Segerström. Naturvårdsverket hoppas kunna besluta om skyddsjakt senare i veckan.