Lätt för kvinnor att ta sig in i politiken

Trots nedslående siffror om att få kvinnor ställer upp i höstens val är det lätt för kvinnor att ta isg in i politiken. Det menar centerns Maria Abrahamsson, som ändå tycker att en del kan ändras för att locka fler kvinnor till politiken.
-Effektivare möten är ett exempel på vad jag tror man skulle kunna göra, säger Maria Abrahamsson. Det är onödigt att sitta kanske två timmar mer än nödvändigt. Och en annan syn på politikerrollen, att kunna vara mer flexibel när det gäller sitt engagemang.