Färre platser på komvux nästa år

Mer pengar till små barn i skolan, men mindre till vuxenstudier. Så blir det när den borgerliga majoriteten i Uppsala tar över.

Linn Eriksson går på Uvengymnasiet i Uppsala, och hon tycker att det är tråkigt att möjligheterna att läsa på komvux ska minska.

- Jag tycker det är jättedåligt.  Om man inte är jätteduktig i skolan så måste man ju hamna någonstans, för att plugga upp sina betyg.

Det är regeringen som drar ner stödet till vuxenutbildningen - den nya kommunledningen skjuter till pengar så att de som pluggar nu kan gå färdigt läsåret. Men från hösten följer kommunen regeringens linje och det blir fätte platser på komvux.

- I dag finns det en hel del människor som inte satsar helhjärtat i gymnasiet och mer eller mindre går över till vuxenutbildningen för att komplettera gymnasiet. Den möjligheten vill vi ta bort, säger skolkommunalrådet Karolina Hilding (FP).

Det är i stället de lägre årskurserna i skolan som är i fokus för den nya borgerliga majoriteten. Skolan får mer pengar nästa år - och de ska gå till de mindre barnen. Där kommer också de omstridda pedagogiska luncherna, alltså att lärare som äter med barnen gör det gratis - att återinföras. Karl Villman går i sexårsverksamhet och han säger att lärarna inte alltid äter med dem i dag.

- Nej, några har lärare.  

- Hur tycker du det ska vara då?

- Jag skulle tycka det var bra om alla fick någon lärare.