Folkpartisterna är mest utbildade

Det är stora skillnader mellan hur välutbildade politikerna i de olika partierna är. En kartläggning som Sveriges Radio gjort visar att folkpartiets kandidater i Uppsala län är dom mest välutbildade politikerna i hela landet.
Tre av fyra folkpartister som kandiderar till kommunfullmäktige i länet har eftergymnasial utbildning. - Det är en styrka för partiet, säger länsordföranden Erik Ullenhag. Politikerna i Uppsala län är mer välutbildade än befolkningen i länet. 75 procent av fullmäktigekandidaterna har utbildning på eftergymnasial nivå, och ligger därmed i topp i landet, jämsides med folkpartiet i Stockholm och miljöpartiet i Stockholm. Skillnaden i Uppsala län är störst mot centerpartiets kandidater, där bara var tredje, 36 procent, har eftergymnasial utbildning. Men det är inget som centerns länsordförande Bengt Wahlberg ser som en svaghet: - Jag skulle inte önska att alla kandidater har hög utbildning. Olika erfarenheter är viktigare, säger han.