Många kör mot trafiken

Trafikkorsningen utanför polishuset i Uppsala anses vara farlig. Så gott som varje dag händer det att bilar som svänger i korsningen hamnar i fel fil och kör rakt mot trafiken.

Hans-Olov Selhammer är trafikpolis och hans arbetsrum har fönster mot korsningen.

- Jag vet inte vad man tänkte på när man ritade det här! Jag har ingen aning, jag förstår inte hur man kan rita på det här viset. Incidenter har vi hela tiden, bilister som kommer in på fel sida.

- Hur ofta då?

- Tre, fyra gånger om dagen.

Om man kör österut på Luthagsleden och ska svänga i korsningen vid polishuset in på Svartbäcksgatan norrut så kan det hända att man hamnar i fel körbana. Enligt Hans-Olov Selhammer så är korsningen konstruerad på ett sådant sätt att flera bilar varje dag hamnar i fel fil och därför kör mot trafiken.

De bilar som åker fel upptäcker det ganska snart och kör in på rätt sida vägen i höjd med infarten till polishuset och Länsförsäkringar. Hittills har det inte inträffat någon allvarlig olycka som har direkt koppling till korsningens planering men trafikpolisen har påpekat det här för Uppsala kommuns gatukontor flera gånger tidigare utan att någonting hänt.

Först i går, då både Upplandsnytt och Hans-Olov Selhammer hörde av sig till kommunen, så bestämde man sig för att göra någonting åt problemet. Sven-Erik Asp är den som var projektledare för korsningsbygget.

- I dag (måndag) har vi satt upp en förbudskylt för att förstärka trafikmiljön så att man inte ska åka fel. Sedan ska vi förlänga refugen med någon form av betonghinder.

Inom ett par veckor ska de nya betonghindren sättas upp.