Sex klottrare anhölls för pendeltågsvandalism

Sex män 19 till 23 år gamla anhölls sent igår kväll misstänkta för grov skadegörelse.
Det var igår förmiddag som ett vaktbolag upptäckte männen som klottrade på pendeltågsvagnar vid Märsta station och larmade polisen. En polisgrupp grep samtliga misstänkta för grov skadegörelse. Tre av dom sex männen var svenskar, övriga var från Åbo i Finland. Samtliga svenskar har tidigare dömts för skadegörelse och är kända hos polisen. Sammanlagt fyra pendeltågsvagnar blev nerklottrade