Politikerna misstror folket

Den senaste veckan har Upplandsnytt berättat om levnadsförhållandena för politikerna i Uppsala län. Siffrorna som presenterats har visat att det finns betydande skillnader mellan politiker och befolkning vad gäller t ex inkomstnivåer och boendeform.
Statsvetaren Tommy Möller från Uppsala säger att det finns en ökande misstro mellan politiker och befolkning. - Men även bland politikerna finns ett slags främlingskap inför väljarna. Hos dem finns en rädsla att om man ger folk för mycket inflytande så fattar man fel beslut. Funnes inte den rädslan skulle man tillåta större inslag av folkomröstningar. Risken finns att man är rädd för populism, "fel beslut", och dom här föreställningarna finns väl utbredda bland politiker, säger han. Tommy Möller menar att glappet har ökat och fortsätter att öka mellan svenska politiker och befolkningen. Och en aspekt av det ökande glappet kan speglas i skillnaderna som Sveriges Radios politikerkartläggning visat på jämfört med befolkningen i övrigt vad gäller inkomstnivå, utbildningsnivå och boendeform. Men Niclas Malmberg, som är ordförande för miljöpartiet i Uppsala län, betonar att varje enskilt parti inte nödvändigtvis måste återspegla hela befolkningens levnadsförhållanden eller värderingar. - Det är därför man bildar ett nytt parti, för att man inte delar de värderingar som befintliga partierna har. Huvudsaken är att man har en bra representation totalt sett, alla partier tillsammans, säger han.