Akademiska får kritik för döda tvillingar

Fallet med den gravida kvinna från Eskilstuna som flögs från Akademiska sjukhuset i Uppsala till Åbo i Finland för att föda sina barn har väckt starka känslor.
Kvinnan låg inne på kvinnokliniken på Akademiska för observation, men när det stod klart att hon måste föda i förtid fördes hon till Åbo pga platsbrist på intensivvårdsavdelningen för barn. En platsbrist som beror på politikernas felaktiga prioriteringar, säger Sten Swanström, överläkare i Eskilstuna där den gravida kvinnan först fick vård: - Landstingspolitikerna i Uppsala borde ge neonatal-avdelningen de resurser som krävs, men jag tror inte att de har brytt sig om att lyssna, säger Sten Swanström. Den gravida kvinnan låg alltså inne på kvinnokliniken i Uppsala men måste flyttas när det stod klart att hon måste föda tvillingarna i förtid redan i den 26:e graviditetsveckan. Och alla parter är ense om att inget talar för att utgången skulle ha blvit en annan om inte flyttningen behövt ske. Ingen av tvillingarna överelvde. Mats O Karlssson, socialdemokratiskt landstingsråd i Uppsala, menar att beslutet att flytta kvinnan var riktigt: - Det är acceptabelt att göra det. Det sker vart femte eller vartannat år, säger han. Jag har inte varit inblandad i just det här, jag har inte tagit ett enda beslut i det här fallet. Exakt hur många platser på neonatal-avdelnigen som ska finnas är inte en politisk fråga. Men det håller överläkare Gunnar Sedin på Barnsjukhuset i Uppsala inte med om: - Nej, det beror helt och hållet på politiska beslut. Det är ju politikerna som bestämmer vad som ska ske i sjukvården, säger Gunnar Sedin. Och inget har skett, även om vi gärna hade velat ha fler platser redan för fem år sedan.