Staten behöver inte ta ansvar för Hästhagen

Staten behöver inte riva det övergivna och förfallna bostadsområdet Hästhagen i Söderfors, det konstaterar länsstyrelsen i ett beslut. Men beslutet kommer att överklagas.
- Beslutet var väntat men vi anser att staten måste riva området och vi kommer att överklaga beslutet, säger Christina Bergefur som är socialdemokratisk ordförande i bygg- och miljönämnden i Tierps kommun. Efter en företagskonkurs för flera år sedan finns ingen ägare till det övergivna bostadsområdet Hästhagen i Söderfors. Tierps kommun har vid upprepade tillfällen utan framgång försökt få staten att ta över ansvaret för området. I maj i år krävde bygg- och miljönämnden i Tierps kommun att staten skulle ta sitt ansvar och riva husen i det herrelösa bostadsområdet. Tierps kommun hänvisade bland annat till en lag som härstammar från Gustav Vasas tid, som säger att herrelösa fastigheter ägs av staten. Staten tyckte annorlunda och överklagade kravet, och länsstyrelsen konstaterar nu alltså att staten inte behöver riva området eftersom de inte äger marken. Men eftersom försvaret har använt bostadsområdet i sina övningar tycker Christina Bergefur att området per automatik borde tillfalla staten. - Eftersom försvaret har använt husen för övningar så tyder ju det på att försvaret tyckte att det var deras hus, säger hon. Kostnaden för rivningen, om det ska göras på ett korrekt och miljövänligt sätt uppgår till cirka 15 miljoner kronor, en kostnad som är alldeles för hög för en så liten kommun som Tierp. - Om det ändå blir så att staten inte river området måste väl kommunen riva det, för så här kan det inte se ut säger Christina Bergefur.