Kritik mot stängning av Wiks badplats

Uppsala kommun får nu kritik för att badplatsen vid Wiks slott stängdes. Inte förrän två veckor efter det sista otjänliga provresultatet stängdes badplatsen och då var vattnet inte längre otjänligt.
- Vi tycker att det är märkligt att man faktiskt stänger badet nästan tre veckor efter det att proverna visa att det blivit bättre vatten, säger vaktmästare på Wik, Inge Sandelius. Den 25 juni togs det första otjänliga provresultatet vid Wiks badplats och den tredje juli togs det tredje och sista. Därefter dröjde det ända in i mitten av juli innan Uppsala kommun stängde badplatsen, och på den tiden togs det två prover som gav resultatet "tjänligt med anmärkning". För att en badplats ska stängas krävs det att vattnet är otjänligt vid tre provtagningar i rad, och för att badplatsen ska få öppna igen så måste proverna tre gånger i rad visa att vattnet är "tjänligt utan anmärkning". Av Uppsala kommuns 23 badplatser har det i sommar bara varit 8 sjöar som tre gånger i rad varit "tjänliga utan anmärkning". Dom flesta sjöar har anmärkning, 16 av dom 23 badplatserna har fått den kommentaren sammanlagt 80 gånger under sommaren. Så med tanke på hur många badplatser det är som har samma betyg som Wiks badplats, så tycker Inge Sandelius att det är konstigt att dom inte får öppna igen: - Det var väl andra som kanske hade högre bakteriehalt än oss då de proverna togs, säger Inge Sandelius. Men Gunnel Edoff, som är miljö- och hälsoskydds-inspektör på Miljökontoret i Uppsala, tycker inte att det var fel att stänga badplatsen: - Har det varit så dåligt som tre otjänliga i rad, så vill man ju ha tre tjänliga utan anmärkning i rad för att kunna öppna igen, så är det bara, säger Inge Sandelius.