Lungcancerpatienter får testa nytt medel

Lungcancer patienter i Uppsala län ska få pröva ett nytt läkemedel mot sin sjukdom. De medverkar i en studie vid Akademiska sjukhuset där de behandlas med Avastin, ett preparat som hindrar tumören från att bilda nya blodkärl och växa.

Cirka 80 personer i Uppsala län får varje år lungcancer,och räknas som en av de cancerformer som har sämst prognos. Totalt deltar omkring 2 000 patienter vid 400 sjukhus runtom i världen i den internationella studien.