Friskola tar hemligt ut högre vinster

Ett av Sveriges största friskoleföretag, Vittra, som bland annat fått tillstånd att starta både grundskola och förskoleklass i Uppsala, vill ta ut högre vinster från skolorna än vad de egna lärarna och föräldrarna får veta.
Det visar ett internt dokument från företagsledningen som P4s Stockholmsredaktion har läst. I dokumentet som Vittras skolchefer skulle skriva under stod det också att skolcheferna skulle hålla tyst om de verkliga friskoleföretaget Vittra ville att skolcheferna skulle vinsterna. Det kontrakt som ledningen får skriva under i våras är mycket kontroversiellt. I debatten kring friskolorna så har ju många kritiker menat att det är svårt att överhuvud taget kombinera en bra skola med krav på vinst. Som svar har då de största friskoleföretagen sagt att vinsten det rör sig om ligger på 5 till 7 procent och att det är möjligt att att ta ut om bland annat lokalkostnader hålls nere och lärarna arbetar annorlunda än i de kommunala skolorna. Men kontraktsförslaget som las fram i våras visar att friskoleföretaget Vittras verkliga mål är högre än så, lönsamhetsmålet är 13 procent för grundskola och gymnasium. En som siffra som inte skolcheferna får nämna för skolans medarbetare, föräldrar eller elever. För utåt är det en vinst på 5-7 procent som gäller. I det slutliga kontraktet som skrevs under av skolcheferna beslöt man att flytta ut den känsliga informationen om lönsamheten till särskilda kontrakt mellan VD och friskolornas skolchefer.