Bakterier i vattnet i Alunda och Film

Alla boende i Alunda och i Film uppmanas att koka sitt vatten innan det dricks eller används till tandborstning. Anledningen är att man upptäckt bakterier som kan vara farliga.

- Vissa indikationer tyder på att det kan finnas koliforma bakterier i dricksvattnet, men om man kokar det först kan man använda det utan risk. Nu har vi ökat kloreringen och stängt av vår reservvattentäkt eftersom vi tror att problemet finns där. I morgon eller övermorgon hoppas vi få nya provsvar som förhoppningsvis visar att vattnet är bättre, det säger Roger Rhodin på VA-verket i Östhammars kommun.