Stora uppsägningar på Waxholmsbolagets fartyg

92 befäl och sjömän har blivit uppsagda från Waxholmsbolagets fartyg, som bland annat trafikerar linjer längs Upplandskusten.

Det är Stockholms sjötrafik som genomfört uppsägningarna eftersom den offentliga upphandlingen inte är klar mellan Stockholms läns landsting och Waxholmsbolaget. Enligt Stockholms sjötrafiks vd, Magnus Sillén, beror det på oklara regler i lagen om offentlig upphandling.

-Lagen på det här området är inte så klar så att vi kan säga att det kan bli en överlåtelse av vår verksamhet, vilket skulle innebära att alla våra anställda automatiskt går över i en ny verksamhet.

Chang Strömberg, vid SEKO, facket för Service och kommunikation, anser dock att det handlar om övergång av verksamhet, vilket skulle säkra jobben för de 92 befäl och sjömän som nu sagt upp.

-Man säger upp personal och anger skälet arbetsbrist, vilket det inte är. I våra ögon är det övergång av verksamhet och då ska det inte ske några uppsägningar. Detta är själva syftet med lagen om offentlig upphandling, säger Chang Strömberg.

Detta kan bli ett fall för både arbetsdomstolen och EU-domstolen och ett eventuellt domslut kan mycket väl bli prejudicerande när det gäller anställningsskyddet i samband med offentliga upphandlingar.

Blir det ingen lösning så kommer 92 befäl och sjömän från Waxholmsbolagets 21 fartyg att få gå från och med 30 april 2007.