Läkemedelstraditionen bidrar till hög användning av sömnpiller

Att Uppsala län ligger i topp när det gäller konsumtionen av sömnmedel beror till stor del på en läkemedelstradition, det säger Åke Schwan, informationsläkare vid landstingets läkemedelskommitté.  

Äldre i Uppsala län äter nästan mest sömnmedel i hela landet och i dag hölls en hälsomässa i Uppsala där man bland annat diskuterade hur beroendet av sömnläkemedel kan minskas.

En av föreläsarna var Åke Schwan, informationsläkare vid landstingets läkemedelskommitté och han säger att den höga konsumtionen av sömnmedel bland annat beror på traditioner. Han tror att det bästa sättet att minska användandet av sömnmedel är att göra männsikor medvetna.

-Sömnmedel har ganska liten effekt och dessutom ger det fler bieffekter än vad som tidigare varit känt.

Nya studier visar att den som regelbundet använder sömnläkemedel riskerar att drabbas av bieffekter som till exempel dagtrötthet, yrsel å balans- och minnessvårigheter.

I Uppsala län är konsumtionen av sömnmedel bland äldre hög. 54 dygnsdoser per 1000 invånare är bland de högsta siffrorna i landet.

Margaretha Hillgren-Wiklund är pensionär och ledsagare åt andra äldre och hon bekräftar bilden av att många tar läkemedel för att kunna sova.

-Jag träffar många äldre personer som jag vet tar sömnmedel. De blir ofta trötta och slöa långt in på förmiddagarna.

Hon tror att en lösning skulle kunna vara som man gör på Forshem utanför Tierp, där de succesivt tagit bort mediciner och ser till att de äldre blir aktiverade så att de blir trötta när kvällen kommer.