Friskoleföretag krävs på besked

Staffan Yngve, ordförande i barn och ungdomsutskottet i Uppsala är mycket kritisk till att företaget Vittra, som planerar att starta friskolor i Uppsala, inte öppet redovisar de verkliga vinstmålen.
Som Upplandsnytt rapporterat tidigare, vill friskoleföretaget Vittra ta ut högre vinster från skolorna än vad de egna lärarna och föräldrarna får veta. Socialdemokratiske ordföranden i barn- och ungdomsutskottet i Uppsala, Staffan Yngve, vill nu veta vad som ligger bakom företagets dubbla budskap: - Jag blir naturligtvis oroad om det skulle vara så att man har en dubbel bokföring, säger Staffan Yngve. Han säger också att kommunens tjänstemän nu ska ta reda på vad som ligger bakom uppgifterna om att Vittra har ett högre vinstmål internt än vad de säger utåt. Vittra säger utåt att man ska ha en vinst på 5-7 % av sin omsättning, men ett internt dokument från företagsledningen, som Sveriges Radio läst, avslöjar att det egentliga vinstmålet är 13%, något man inte vill ska bli offentligt. Idag finns inga krav på att en friskola måste ange sina vinstmål för elever och föräldrar, men att ge en korrekt och pålitligt information är självklart viktigt för trovärdigheten menar Märta Olofsson, undervisningsråd på Skolverket - Det här är ju en förtroendefråga mellan huvudmannen och elevernas föräldrar.