Skolor riskerar böter för betygsslarv

Två skolor i Uppsala kommun, Eriksbergsskolan och Gluntens Montessoriskola, riskerar att få betala vite eftersom man inte lämnat in betygsuppgifter till Skolverket.
Betygsuppgifterna från vårterminen skulle skickats in senast den 18 juni men trots påminnelse från myndigheten har skolorna fortfarande inte skickat in uppgifterna. - Det här är allvarligt, i uppgiften att driva skolor ingår att delta i uppföljningsarbetet och då ska man skicka in det här enligt lagen, säger Gunnar Enequist som är undervisningsråd på skolverket. I hela landet är det 40 skolor som inte skickat in vårens betyg för grundskole-eller gymnasieeleverna. I Sigtuna har heller inte humanistiska läroverket följt reglerna. Skolverket har tidigare haft problem att få in alla uppgifter men det är första gången som skolverket hotar med vite för att skolor inte följt de regler som gäller för uppföljning av statistiska uppgifter. Skickar de inte in uppgifterna kan de få betala mellan 10 000 och 50 000 kronor.