Grönskans betydelse undersöks

Den första internationella konferensen i världen om vad grönskan betyder för stadsmiljön pågår i Uppsala just nu. Enligt projektledaren Klas Florgård handlar det bland annat om att ta till vara ängar, hagar och skogar som redan finns, när man bygger städer.
Enligt professor Florgård diskuteras begreppet urbanitet allmer bland arkitekter och stadsplanerare. Det innebär att man bygger till exempel fler torg på grönytornas bekostnad. Sammanlagt deltar 90 personer från hela världen i konferensen