Nej till vargjakt i norduppland

Naturvårdsverket säger nej till skyddsjakt på varg i norra Uppland, men förlänger skyddsjakten på den så kallade Väsevargen i Värmland.
Vargstammen har börjat sprida sig ut från Värmland över Dalarna mot angränsande trakter i Örebro, Uppsala och Gävleborgs län. I Norduppland har en varg rivit ett åttiotal får vid sex olika angrepp. Två gårdar har drabbats två gånger var. Men trots flera ansökningar om att få skjuta vargen, säger Naturvårdsverket nej. Enligt verket är villkoren för skyddsjakt inte uppfyllda, samtidigt som det finns alternativa metoder att ta till, som att till exempel sätta upp rovdjurssäkra elstängsel. - Vi bedömer att mer kan och bör göras i norra Uppland för att skydda får och andra tamdjur mot rovdjursangrepp. Stora rovdjur har synts i den här landsdelen många gånger och även om flertalet bara vandrat igenom så finns det skäl att börja ordna bra skydd för tamdjur, säger Björn Risinger på Naturvårdsverket .