Konferensgård blir flickskola

Konferensanläggningen Kydingeholm utanför Alunda ska bli en privat gymnasieskola för flickor med särskilda behov. Det är en utbyggnad av verksamheten som företaget Långboda gård redan bedriver i Uppsala län. Flickorna som ska vara mellan 16 och 20 år, kommer från hela landet
Enligt verksamhetsledaren Eva Wennberg samlar skolan experter som till exempel psykologer och socionomer på samma ställe. Flickorna som behöver särskilt stöd har bland annat en strulig skolgång bakom sig.