Avtal mellan Pyrosequensing och Harvard

Bioteknikföretaget Pyrosequensing har idag träffat ett avtal med Harvard university i USA. Avtalet innebär att företaget får tillgång till en specifik teknologi för analys av DNA. Pyrosequensing har 150 anställda i Uppsala och tillverkar instrument och kemikalier för analys av DNA.