Nytt parti utan ideologi

I kommunvalet i Knivsta kommer ett nybildat parti att ställa upp under namnet Knivsta.Nu. Partiet presenterade sin inriktning idag och de säger sig inte ha någon ideologi i traditionell mening utan vill i stället vidga invånarnas inflytande i politiken genom bland annat diskussioner på Internet.
Bland annat genom Internet ska var och en kunna väcka frågor, debattera kommunangelägenheter, och delta i omröstningar. Partiets vice ordförande Lennart Lundberg var den som ledde arbetet för Knivstas frigörelse från Uppsala, och det arbetet var det som ledde fram till bildandet av det nya partiet, säger han. Han menar också att det inte är konstigt att ett kommunalt parti saknar ideologi. - Vi tror att kommunpolitik handlar väldigt mycket om praktiska lösningar och inte så mycket om politiska låsningar, säger Lennart Lundberg.