BO kritisar Uppsala kommun

Barnombudsmannen i Uppsala Gunilla Oltner riktar hård kritik mot Uppsala kommun för bristande beslutsamhet när det gäller att minska på barngrupperna i förskolan.
Gunilla Oltner anser att barnens behov och barnens bästa alltför sällan står i fokus när kommunen fattar sin beslut. - Speciellt de små barnen har det inte bra i så stora barngrupper som det är i Uppsala idag. Barn kan inte utvecklas på ett bra sätt om barngrupperna i förskolan är för stora, säger Oltner till Upplandsnytt. Oltner vill inte ha mer än tolv barn i barngrupper under tre år, och max 15 barn i övriga barngrupper. Oltner har undersökt hur Uppsala kommun lever upp till sina åtaganden om att sätta barnens bästa i centrum i beslutsfattandet. Det sker fortfarande för lite och det går för långsamt, menar barnombudsmannen, som pekar på att Uppsala 1999 tog beslut på att FN:s barnkonvention ska gälla i den kommunala verksamheten i Uppsala. Den socialdemokratiska kommunledningen har i år satt som riktlinje att det inte ska finnas större grupper än 15 barn bland dom allra yngsta förskolebarnen. Men Gunilla Oltner vill alltså ner till 12 barn. Hon pekar också på att det snarare blivit vanligare nu att barnen vistas många timmar per dag på dagis. Kommunen framhåller ju att det inte finns pengar till mer, men det vill inte Gunilla Oltner helt acceptera.)