För få Musikens Husförslag på remiss

Tekniska beställarnämnden i Uppsala är kritisk till att den bara fått yttra sig över det förslag som vann tävlingen om en konsert- och kongressanläggning.
- Vi hade gärna sett att det hade funnits med ett förslag som vi kunde kommentera där man hade, till exempel, behållit Vaksalagatan, säger Tekniska beställarnämndens ordförande Irène Zetterberg (s). På nationaldagen presenterades vilket av de 134 förslag till en konsert- och kongressanläggning i Uppsala som vunnit tävlingen, det förslaget är ca tio våningar högt och har formen av en kristallkub. De gamla husen längs Vaksalagatan rivs om huset byggs. Det här förslaget har skickats ut till fyra kommunala nämnder, som ska yttra sig om det innan fullmäktige tar ställning. Hittills har Byggnadsnämnden och Tekniska beställarnämnden sagt sitt. Tekniska beställarnämnden är alltså kritisk till att den inte fått titta på och yttra sig om något av de förslag där en del av den gamla bebyggelsen i kvarteret Gerd bevaras, men nämnden har inget emot det vinnande förslaget. Den menar att platsen är väl vald ur trafiksynpunkt, eftersom det ligger nära till exempel centralstationen, men den skriver att det är viktigt att man ser till att bilar, bussar och cyklar har bra möjligheter att parkera i närheten. Byggnadsnämnden är också positiv till det vinnande förslaget. - Det bir ett bra kulturhus och det blir en bra kongressanläggning, säger Monica Östman (s), nämndens ordförande. I september ska fullmäktige besluta om planerna med ett Musikens Hus ska fortsätta.