Trafikfarliga anmäls inte

Läkarna i Uppsala län är dåliga på att anmäla patienter som kan vara farliga i trafiken på grund av till exempel demens eller alkoholism.
När en patient på grund av sjukdom eller drogproblem blir olämplig att ha kvar sitt körkort så måste läkare anmäla det till länsstyrelsen. Men en undersökning som Huddingeläkaren Kurt Johansson gjort visar att många läkare struntar i att göra någon anmälan eller inte har tillräckligt stora kunskaper om sin rapporteringsskyldighet. Av de sex län han tittat på är Uppsala län det län där läkarna rapporterar i minst omfattning. Tillförordnade chefläkaren i Uppsala län, Inge Bruce, säger att det här är en svår situation för läkarna: - Man kommer i konflikt med läkarrollen. Jag vill vara patientens företrädare och hjälpa patienten och i de här lägena måste jag byta till att bli en myndighetsperson, säger han