Grönområde i Gottsunda skövlat av Lidl

Affärskedjan Lidl skövlar kommunal parkmark i Gottsunda i Uppsala. Det är ett graverande intrång i Gottsundabornas utemiljö, säger kommunens markchef.

Det är ett helt berg som Lidl schaktar bort här vid infarten till Gottsunda centrum och det har företaget köpt av kommunens fastighetsbolag.

Problemet är hörnan ut mot Musikvägen som Lidl inte köpt men ändå skövlat. I detaljplanen är det kommunal parkmark som kommunen medvetet valt att behålla som en grön skärm vid infarten till Gottsunda centrum, med buskage, stora tallar och en bergknalle. Men det kan kommunen nu glömma. 

Anders Carlquist är Uppsalas markchef och han säger till Upplandsnytt att det aldrig går att återställa området och att det är graverande intrång på Gottsundabornas mark och utemiljö.

Nu återstår det att se hur förhandlingarna går. Det var i princip samma sak när Lidl etablerade sig i Stenhagen förra året. Då tog man också kommunal mark i anspråk och det var först efter segdragna förhandlingar med stadsjuristen inkopplad som Lidl till sist gjorde rätt för sig.

Bengt Götegård
bengt.gotegard@sr.se