Präst fick skadestånd

En präst från Uppsala som nekats en anställning som missionär har nu fått ett skadestånd på 45 000 kronor.

Den kvinnliga prästen hade ansökt om att få bli missonär i Brasilien, men hon nekades det. Anledningen var att hennes make på grund av allergi hade nekats en sådan anställning, och då nekades även hon. Nu har kvinnan och Svenska Kyrkan förlikats om ett skadestånd på 45 000 kronor.