Affärskedjas skövling upprör Uppsala kommun

Nu reagerar Uppsala kommun på det Upplandsnytt tidigare i dag berättade om att affärskedjan Lidl skövlat kommunal parkmark i Gottsunda i Uppsala.

Ordföranden i fritids- och naturvårdsnämnden Ilona Szatmari Waldau ser mycket allvarligt på det hela. Det här ska Lidl inte tjäna på, säger hon.
- Jag tycker att det är skrämmande att ett bolag gör så, att man tar mark i besittning som man inte äger.

Än så länge tänker kommunen inte göra någon polisanmälan.
- Jag har varit inne på att göra en polisanmälan, men tycker att nu har en diskussion kommit igång mellan Uppsala kommun och Lidls ledning för att se på vilket sätt Lidl kan betala för sig och kompensera. Om det inte sker och inte sker på ett sätt som Uppsala kommun kan acceptera då är jag inte främmande för en polisanmälan, säger Ilona Szatmari Waldau.

Affärskedjan Lidl har fortfarande inte velat kommentera det hela.

Bengt Götegård
bengt.gotegard@sr.se