Valinformation ska få invandrare att rösta

Fler invandrare måste rösta i valet. Det tycker samarbetsorganisationen för invandrarföreningar i Uppsala, SIU, som i fredags startade sin informationskampanj för invandrare om varför det är viktigt att rösta i valet.
Fjorton valinformatörer kommer att arbeta fram till valet med att dela ut information och berätta om valet på åtta olika språk. I fredags var man i Gottsunda centrum för första gången. - Vi delar ut information om hur man röstar och att man kan rösta i Sverige, säger Hiba Qatanani som informerar på sitt modersmål arabiska. Röstdeltagandet bland invandrare har minskat kraftigt de senaste valen, och det är anledningen till att samarbetsorganisationen för invandrarföreningar i uppsala, SIU, driver projektet där man vänder sig till utomnordiska invånare. Många invandrare känner idag inte ens till att de får rösta. Det är invandrartäta områden som Gränby, Gottsunda och Stenhagen man kommer att arbeta i. Förutom ren information i olika centrum så kommer man dessutom att anordna en rad olika aktiviteter varje torsdag fram till valet. Nu på torsdag blir det till exempel debattkväll där invandrare ska ges möjlighet att ställa frågor direkt till politikerna.