Upplysning i Stadsskogen

Kåbostigen genom Stadsskogen i Uppsala ska få belysning, för att gång- och cykelvägen ska bli tryggare. Det beslutade kommunstyrelsen igår. Socialdemokraterna, vänsterpartiet och miljöpartiet röstade nej, bland annat eftersom de menar att det är ett ingrepp i naturreservatet.