Röntgenläkare på andra sidan jordklotet

Röntgenläkare som placeras på andra sidan jorden för att jobba dagtid när det är natt i Sverige kan vara ett sätt för svenska sjukhus att komma ifrån dyr jourtjänstgöring samtidigt som läkarna slipper de påfrestande nattpassen.

Förra året genomförde landstinget i Uppsala ett tvåveckorsförsök med en utsänd jourläkare i Australien på Hampus Eklös initiativ, något som blev mycket lyckat.
- För mig är det för att få en bättre arbetsmiljö för läkarna, jag tycker det är synd att man har folk som jobbar nattetid när det inte behövs, säger han.

Nu gör ett spanskt-svenskt företag verklighet av den svenska idéen och placerar röntgenläkare på andra sidan jorden. Läkarna ska jobba mot sjukhus i Europa, som då slipper ha egna röntgenläkare på natten. Flera europeiska sjukhus och några svenska landsting har nappat på idéen med röntgenjourläkare på andra sidan jordklotet, inte minst eftersom EU:s arbetstidsregler kan göra det ännu dyrare och svårare med jourarbete på natten. 

Uppsalaprojektet visade att det kostar lika mycket att ha en jourarbetande röntgenläkare hemma i Sverige i en månad som två stycken i Australien, inklusive deras resor dit och hem, lön, boende, kontorshyra och bredbandsuppkoppling

Till en början kommer det att vara svenska läkare som gör bedömningarna till de svenska sjukhusen. Men på sikt kan det vara läkare från olika länder som gör bedömningarna.