Störd sömn kan ge astma

En ny studie som bland annat gjorts vid Uppsala universitet visar att oro, stress och störd sömn ökar risken att drabbas av astma senare i livet.

Forskare och läkare har länge misstänkt att det funnits ett samband, men det är först i och med den här studien som man definitivt har bekräftat det. Däremot är det osäkert vad som är hönan och ägget, om det är astman som ger upphov till besvären eller tvärtom.