"Cheferna ska bli färre"

Det finns för många chefer inom äldreomsorgen i Uppsala. Det sa centerpartiets kommunalråd Lars O Ericsson när han i dag hade bjudits in till PRO i Uppsala.

Det var ett 50-tal pensionärer som hade lockats till Storgården i Gamla Uppsala för att möta Lars O Ericsson, kommunalråd med ansvar för äldreomsorgen i Uppsalas nya borgerliga majoritet.
- Jag har upptäckt att på vissa enheter inom äldreomsorgen finns det ända upp till sju chefsnivåer.

Det stora intresset hängde bl a samman med den senaste tidens debatt om kvalitén på Uppsalas äldreomsorg. Lars O Ericsson lovade att kontrollen av kvalitén på omsorgen ska bli bättre, och även alltså att antalet chefer ska minskas.

Mårten Nilsson
marten.nilsson@sr.se