Landstingspolitiker i Uppsala i dubbla roller

Politiker i Uppsala läns landsting sitter på dubbla stolar. Ett exempel är från Akademiska sjukhusets styrelse som Upplandsnytt granskat.
En av dem i styrelsen som förra året var med och fattade beslut att investera över 120 miljoner kronor i medicin-teknisk utrustning till sjukhuset var moderaten Evert Wallström från Uppsala. Han är även styrelseordförande i det privata bolaget Medical Vision Group som säljer borrar och annan urustning till Akademiska för 100-tals kronor varje år. Själv ser han inget problem med hans dubbla roller och säger till Upplandsnytt att styrelsen inte ska ha någon uppfattning om val av utrustning. Enligt kommunallagen, som också omfattar landstinget, är en förtroendevald jävig om saken angår honom själv eller om ärendets utgång kan väntas medföra synnerlig nytta eller skada för honom själv eller närstående. Trots det finns idag ingen kontroll av politikernas bisysslor inom landstinget i Uppsala län. Hos Landstingetrevisionen som i förra veckan tidigare kritiserade Akademiska sjukhuset för att ha för dålig kontroll av tjänstemännens bisysslor har man inte behandlat frågan politikerna sidouppdrag. Men centerpartisten Inger Kölestam, ordförande för Landstingsrevisionen, säger till Upplandsnytt att hon komer att ta upp frågan på revisionens möte den 28 augusti.