Uppsalas parker i farozonen nästa år

Blommorna i Uppsalas parker kan bli betydligt färre i antal och städningen sämre. Det blir nämligen konsekvensen när Knivsta skiljs från Uppsala kommun vid årsskiftet.
Då måste alla förvaltningar som blir kvar i Uppsala spara pengar och det kommer att slå hårt mot bland annat parkerna. Sammanlagt måste Uppsalas kostnader dras ner med sex och en halv procent. Och för parkskötseln innebär det att budgeten blir 1,7 miljoner kronor mindre nästa år. Karin Åkerblom som är Stadsträdgårdmästare i Uppsala säger till Upplandsnytt att hon nu hoppas på att kommunfullmäktige tilldelar de nämnder som har problem att spara det som behövs när kommunen delas, extra pengar i november.