Östhammar krävs på flera miljoner

En entreprenör som utfört flera lednings och gatuarbeten för Östhammars kommun stämmer nu kommunen på miljonbelopp för jobb som dom anser att dom inte fått betalt för.

- Här har man inte från kommunens sida inte ens velat gå med på en slutförhandling om priset, utan man har på tämligen lösa grunder bara sagt att det här blir för dyrt, säger Mikael Gustafsson som är entreprenören SVEABs juridiska ombud.

Det handlar flera kontrakt som parterna SVEAB och Östhammars kommun har kommit överens om. Men efter att arbetena färdigställts har parterna blivit oense om kostnaderna och SVEAB har därför stämt Östhammars kommun på 2,5 miljoner kronor. SVEAB anser bland annat att deras kostnader ökat i samband med markberedning på ett område som varit mer arbetskrävande än det varit tänkt från början.

Men Östhammars kommun har en helt annan syn på tvisten.

- Kommunen har inte varit nöjd med det sätt arbetet har utförts. Vi har försökt komma överens med dom under resans gång, men har inte lyckats med det säger Kent Gullberg, teknisk chef på Östhammars kommun.

Reporter erik.persson@sr.se