För lite praktik för elever i gymnasiet

Gymnasieleverna i Uppsala får inte den arbetsplatsförlagda utbildningen, APU, som de har rätt till. Det visar en ny kartläggning som gjorts vid Uppsala kommun. Lagen säger att eleverna ska vara ute i 15 veckor på en arbetsplats, men långt ifrån alla klarar de kraven.

Annika Pettersson som gått medieprogrammet på GUC fick till exempel göra sin praktik på en förskola:

- Jag hade ju hoppats komma ut, antingen på TV eller på radio, men jag tror inte det fanns någon plats. Det kändes ganska hopplöst. Det slutade med att jag var på praktik på en förskola och gjorde ett reportage därifrån.

Alla elever på de yrkesförberedande programmen har enligt lagen rätt till minst 15 veckors arbetsplatsförlagd utbildning, APU. På en arbetsplats som är direkt relaterad till yrket man inriktar sig på ska man få handledning och utbildning. Men enligt den utredning som kommunen gjort så uppfyller långt ifrån alla skolor i Uppsala de här kraven. Endast på ett av de åtta undersökta gymnasierna, Linnéskolan, kom samtliga elever på frisörsprogrammet och handelsprogrammet ut på 15 veckors APU. På många andra skolor varierar veckoantalet, allt från 8 till 12 veckor. Och den skola där eleverna fick allra minst APU är Grafiskt utbildningscentrum, GUC, där Annica Pettersson gick ut nyligen. Där fick eleverna max sju veckor enligt rapporten.

Att det ser ut så här är inget önskat resultat, säger socialdemokraten Ulrik Wärnsberg, ordförande i utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden:

- Det tycker jag är upprörande. Rektorer och skolledning har att följa de regler som finns.

Kartläggningen som kommunen gjort visar också att intresset ute på de så kallade APU-verksamheterna är svalt. Många skolor uppger att det är svårt att överhuvudtaget få arbetsplatserna att ställa upp med en handledare.

Reporter alexander.gagliano@sr.se