Elevskadestånd avgörs i rätten

Nu ska Uppsala tingsrätt avgöra hur stort skadestånd den elev på Grundstensskolan ska få av Uppsala kommun efter att eleven kränkts av en slöjdlärare.

Barn- och elevombudet stämde för en tid sedan kommunen då slöjdlärare tappat behärskningen och använt en spånsug i ansiktet på eleven. Kommunen har bekräftat att läraren gjorde fel och krävs nu på 25 000 kronor i skadestånd.