Rökfritt på landets fängelser

Om drygt ett år ska alla fängelser och häkten i Sverige vara rökfria. Nu har Kriminalvårdens generaldirektör Lars Nylén beslutat i frågan och senast den 1 januari 2008 ska all kriminalvård vara rökfri.

Men myndigheten kan också tänka sig att inrätta särskilda rökrum. De intagna som avtjänar ett fängelsestraff som är minst ett halvår ska erbjudas läkemedel för att sluta röka och både personal och intagna ska erbjudas sluta-röka-program.