Gymnasieskolorna nöjda med APU

Gymansieskolorna i Uppsala är i stort sett nöjda med hur deras elever får arbetsplatsförlagd utbildning, APU, under sin skolgång.

Gymansieskolorna uppger att APU:n fungerar bra, men långt ifrån alla skolor lever upp till lagen om minst 15 veckors APU.  Lars-Göran Nyström är vd på Grafiskt utbildningcentrum i Uppsala, den skola där eleverna fick minst APU-veckor, enligt kartläggningen. Han är dock inte bekymrad över de siffrorna.

- 180 av 188 elever har varit ute på APU och det tycker jag är fantastisk även om den inte alltid varit på 15 veckor.

Lagen säger att man ska vara ute på en arbetsplats i minst 15 veckor, men en ny kartläggning som gjorts vid Uppsala kommun visar att det bara är ett gymnasium, Linnéskolan, som når upp till de kraven. Den utbildning där eleverna fick minst APU är medieprogrammet på GUC, där Annika Pettersson gick ut för ett par år sen.

- Det slutade med att jag var på praktik på en förskola.

Skolledare och utbildningsansvariga ute på skolorna uppger att de tycker att eleverna, rent kvalitétsmässigt, får den APU som lagen kräver. Men kommunens utredare håller inte med utan skriver i rapporten att när det gäller kvalitén så är det endast två av åtta skolor som uppfyller kraven, och när det gäller omfattningen av APU så klarar bara en skola detta. Men att många elever inte är på en arbetsplats som är relaterad till det man inriktar sig på, tycker inte Lars-Göran Nyström är ett problem.

- Det väsentliga är att man har nytta för sina kunskaper.

Kartläggningen visar också att skolorna upplever att intresset för att ta in gymnasieelever är svalt ute på arbetsplatserna.

- 15 veckor kan vara svårt att realisera med tanke på det tryck som finns på att bland annat komma till oss, säger Radio Upplands kanalchef, Andreas Miller.