Norrmän bygger E4:an

Nu är det klart att det blir det norska företaget Veidekke ASA som ska bygga den första etappen på nya E4:an.
Redan i oktober räknar företaget med att komma i gång på sträckan Uppsala Läby. 1 355 årsarbeten under fem år tros bygget generera. Ove Ekman, som är projektledare på Vägverket, säger att både svenskar och norrmän kommer att anställas. Förmodligen blir det mest svenskar ute vid vägbygget. Byggstarten får också betydelse för många andra verksamheter, det gäller bland annat leverantörer av material och de som ska servera mat åt alla vägarbetare. Vägverket fick in tre anbud på E4:ans första sträcka. Veidekke ASA hade begärt drygt 1,3 miljarder kronor.