Inga pengar mot myggen

Det finns varken tillstånd eller pengar för att fortsätta myggbekämpningen i området kring nedre dalälven nästa år. I skogen väntar en bank med mygglarver och det behövs tio miljoner kronor för att stoppa myggorna.
Projektledaren Gunnar Ärnström säger att man varken fått klartecken från staten eller de berörda kommunerna om pengar än. I år har två besprutningar med BTI genomförts i området. Enligt projektgruppen har nästan alla mygglarver dött i de omgångarna. Men myggorna kommer tillbaka vid gynnsamma förhållanden, årets besprutningar har alltså inte påverkat hur mycket mygg det kommer att finnas i framtiden. Enligt Ärnström finns det en bank av mygglarver ute i markerna. En reserv som kan ligga och vänta i upp mot tio år och kläckas när det blir goda tider igen.