Ökat behov av hemtjänst i Östhammar

Allt fler behöver hemtjänst i Östhammars kommun. Jämfört med samma period förra året har behovet av äldreomsorg i kommunen ökat med tretton procent.

Nu arbetar socialförvaltningen med en mer långsiktig äldreomsorgsplan, istället för som idag över fyra år, ska den nya planen sträcka sig över tio år och dessutom bli mer omfattande. Det skriver Uppsala nya tidning idag.