Moderat vill ha undantag för studentbostäder

För att rädda bygget av över 1000 nya studentlägenheter i Uppsala de närmaste år kommer Uppsala kommun på tisdag uppvakta riksdagens civilutskott. När ränte- och investeringsbidragen slopas vid årsskiftet borde man göra ett undantag för studentbostäder, det säger finanskommunalrådet i Uppsala moderaten Gunnar Hedberg:

- Vi ser att det är väldigt viktigt med övergångsregler i alla fall för studentbostäder. Ska Uppsala kunna behålla sin position som riksuniversitet då måste det finns god tillgång påhyresrum för studenterna.

Det är 600 studentlägenheter vid Ekonomikum och 400 vid Flogstamasten i Uppsala som inte blir av när bidragen försvinner. Den nya regeringen förlänger inte reglerna, som socialdemokraterna tidigare talat om. Men Gunnar Hedberg drar sig ändå för att kritisera det egna partiet, moderaterna:

- Den största kritiken måste riktas mot den gamla regeringen som lovade ett permanent system men som inte tog fram ett nytt system. Vi vill ha rimliga övergångsregler.