Befruktade ägg förstördes

Fem barnlösa par som genomgick provrörsbefruktning vid Carl von Linné-kliniken i Uppsala fick sina befruktade ägg förstörda.

Anledningen var att de av misstag hettats upp i en inkubator. Enligt kliniken var det när maskinen skulle rengöras som en förväxling skedde. Kliniken har nu gjort en Lex Maria-anmälan till Socialstyrelsen. De berörda paren har fått sin avgift återbetald och erbjudits ny behandling utan kostnad.