Ny nämnd ska förbättra hjälp till unga

Uppsalas Kommunfullmäktige beslutade idag att inrätta en ny uppdragsnämnd: Socialnämnden för barn och unga.

Den nya nämnden övertar det politiska ansvaret för uppdragsstyrningen av verksamhetsområdet från Barn- och ungdomsnämnden och från de fem sociala distriktsnämnderna, som avvecklas. Förändringen gäller från den första januari 2007.